Good location

Situated in the heart of the city – opposite the Presidential Residence, within the pedestrian zone and only a few minutes walking distance from the famous Bratislava Castle.

Extra services

Whether you are looking for a place for your wedding reception or the ceremony itself, Crowne Plaza Bratislava is the perfect choice!

Luxury hotel

The Crowne Plaza Bratislava, a first class hotel, combines the best central location with comfortable accommodation, modern conference facilities and a superb cuisine.

Latest news

Jednou z hodnôt našej hotelovej siete IHG je aj snaha zlepšovať naše životné prostredie. V rámci iniciatívy Green Engage sa náš hotel snaží upraviť jednotlivé operácie a procesy tak, aby sme boli čo najviac šetrní k životnému prostrediu. Na fotografii vidíte nášho vedúceho technického oddelenia pána Petra Mamojku s certifikátom za úspešné dosiahnutie Levelu 1 tejto iniciatívy. Pre viac informácií o Green Engage navštívte našu webstránku - crowneplaza.sk/sk/o-hoteli/green-engage-sk/.

One of the basic values of IHG is the effort to improve the environment around us. Within the Green Engage Initiative our Hotel works to adjust our operations and processes in order to achieve lower environmental impact. On the photo you can see our Chief Engineer Mr Peter Mamojka with the certificate for completing Level 1 of this Initiative. For more info visit our web page - crowneplaza.sk/hotel-overview/green-engage/ .
... See MoreSee Less

Osviežte sa domácimi limonádami, ktoré pripravujeme z čerstvých byliniek z našej hotelovej záhrady na terase.

Viac info na crowneplaza.sk/sk/restauracie-bary/bylinkova-zahradka/

Refresh yourself with homemade lemonades, prepared with herbs from our hotel garden terrace.

More info on crowneplaza.sk/dining/herb-garden/ (4 photos)
... See MoreSee Less

Reviews